HOTLINE: 04.3928.8585

Giới thiệu

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) là quỹ đầu tư dạng mở được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt – thành viên của Tập đoàn Bảo Việt. Quỹ lựa chọn chiến lược đầu tư chủ động, linh hoạt phân bổ tỷ trọng các loại tài sản đầu tư để kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư. Tài sản nắm giữ của Quỹ BVFED sẽ bao gồm các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, là chỉ số hội tụ các cổ phiếu lớn, đầu ngành, có chất lượng tốt nhất. Đồng thời để giảm thiểu rủi ro cho danh mục, Quỹ sẽ đầu tư thêm vào các công cụ lãi suất cố định có tính thanh khoản cao nhất, đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư.

NAV/CCQ

16501 -0,73% tại ngày : 17/05/2018

Mục tiêu đầu tư

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư

Chiến lược đầu tư

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động theo đó tỷ trọng của các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất cố định, căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường, đặc biệt trong khoảng thời gian trung – dài hạn.

Quỹ sẽ tập trung vào loại các tài sản có tính thanh khoản cao để đảm bảo việc điều chỉnh cơ cấu của danh mục đầu tư được thực hiện một cách chính xác và kịp thời. Trong những thời điểm thị trường chứng khoán thuận lợi,  tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục Quỹ có thể lên đến 95% để tối đa hóa lợi nhuận.  Ngược lại, tỷ trọng trái phiếu có thể đạt tối đa 80%.

Thông tin chung

Thông tin

Diễn giải

Hình thức quỹ

Quỹ mở cổ phiếu

Chiến lược đầu tư

Bán chủ động, gia tăng hiệu quả so với chỉ số mô phỏng

Giá trị đầu tư tối thiểu

 • Đặt mua: 1.000.000 đồng
 • Số dư: 05 Chứng chỉ Quỹ

Biểu phí

 • Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
 • Phí phát hành: 0,5%
 • Phí mua lại

        - Dưới 3 tháng: 0,5%

        - Từ 3 đến 6 tháng: 0%

        - Trên 6 tháng: 0%

 • Phí chuyển đổi

        - Dưới 3 tháng: 0,1%

        - Từ 3 đến 6 tháng: 0%

        - Trên 6 tháng: 0%

Hạn nộp lệnh

14h45, Thứ Tư hàng tuần (ngày T-1)

Benchmark

VN30

Mức độ rủi ro

Cao

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Minh Thanh

 • Thạc sĩ tài chính - Đại học Orléans, Pháp
 • Cử nhân Kinh tế – Đại học Orléans, Pháp
 • Hơn 09 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích, đầu tư tài chính
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 8/2017
 • Trưởng phòng Phân tích cổ phiếu từ tháng 10/2012 đến tháng 07/2017
 • Phó phòng Phân tích cổ phiếu từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012
 • Chuyên viên Phân tích cổ phiếu từ tháng 01/2008 đến tháng 10/2011

Ông Nguyễn Đức Lương

 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản – UBCKNN.
 • 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có hơn 03 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư của quỹ đầu tư
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 9/2015 đến nay.
 • Chuyên viên thẩm định và đầu tư dự án, Ban Đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 02/2015 đến tháng 08/2015.
 • Chuyên viên đầu tư quỹ Asiavantage Global Limited từ tháng 10/2009 đến tháng 09/2014.

TÀI LIỆU QUỸ

QUỸ ĐẦU TƯ KHÁC

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF)

Dành cho nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn với mức lợi nhuận ổn định như kỳ vọng.

>> XEM THÊM

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)

Hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

>> XEM THÊM