HOTLINE: 04.3928.8585

Giới thiệu

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) là quỹ đầu tư dạng mở được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt – thành viên của Tập đoàn Bảo Việt. Mục tiêu của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

NAV/CCQ

13658 -0,29% tại ngày : 16/05/2018

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Chiến lược đầu tư

Hoạt động đầu tư của Quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tập trung khai thác
các yếu tố mang tính nền tảng, dài hạn của nền kinh tế, thị trường lãi suất cố định cũng
như doanh nghiệp. Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa,
kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được
mục tiêu đầu tư. Bên cạnh đó, trong quá trình đầu tư, ngoài việc bám sát mục tiêu dài hạn,
Công ty Quản lý Quỹ cũng sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị
cho Quỹ.

Việc phân bổ tài sản của Quỹ BVBF được thực hiện như sau:

Tài sản Tỷ trọng Ghi chú
Các loại trái phiếu 51% - 100% Tiền gửi; công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng; chứng khoán phái sinh
Các tài sản được phép đầu tư khác 0% - 49%

Thông tin chung

Thông tin Diễn giải
Hình thức quỹ Quỹ mở trái phiếu
Chiến lược đầu tư Chủ động, tập trung vào các tài sản có lãi suất cố định
Giá trị đầu tư tối thiểu

Đặt mua: 1.000.000 đồng

Số dư: 05 Chứng chỉ Quỹ
Biểu phí
 • Phí quản lý: 0,5%/NAV/năm
 • Phí phát hành:

        - Dưới 2 tỷ: 0,3%

        - Từ 2 đến 5 tỷ: 0,25%

        - Từ 5 đến dưới 20 tỷ: 0,15%

        - Từ 20 tỷ trở lên: 0,15%

 • Phí mua lại

        - Dưới 3 tháng: 0,3%

        - Từ 3 đến 6 tháng: 0,3%

        - Trên 6 tháng: 0%

 • Phí chuyển đổi

        - Dưới 3 tháng: 0,1%

        - Từ 3 đến 6 tháng: 0,1%

        - Trên 6 tháng: 0%

Hạn nộp lệnh 14h45, Thứ Ba hàng tuần (ngày T-1)
Benchmark Bình quân lãi suất tiền gửi 06 tháng của 04 ngân hàng VCB, BID. CTG, MBB
Mức độ rủi ro Thấp

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tiến Hải

 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Thạc sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng – Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản - UBCKNN
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có 08 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư và quỹ đầu tư
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ tháng 8/2015 đến nay
 • Trưởng phòng Quản lý Danh mục lãi suất cố định – Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt từ năm 2014 đến tháng 8/2015

Bà Nguyễn Thị Hải Vân

 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế quốc dân
 • Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – Đại học ESCP Europe và Paris Dauphine
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản – UBCKNN
 • Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có 07 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư và quỹ đầu tư
 • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 8/2015 đến nay
 • Phó phòng Phân tích lãi suất cố định từ năm 2010 đến 8/2015

TÀI LIỆU QUỸ

QUỸ ĐẦU TƯ

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư

>> XEM THÊM

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)

Hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

>> XEM THÊM