HOTLINE: 04.3928.8585

QUỸ THÀNH VIÊN

Hướng tới các giá trị lợi nhuận đầu tư tối đa mang lại cho một nhóm đối tượng Nhà đầu tư có cùng chung mục tiêu và định hướng đầu tư. Baoviet Fund đã và đang thiết kế, quản lý các quỹ đầu tư thành viên đón đầu các cơ hội thị trường, mang lại hiệu quả đầu tư đáp ứng kỳ vọng Nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt

  • Thành lập: 11/2015
  • Thời gian hoạt động: 08 năm
  • Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng
  • Mục tiêu đầu tư: Đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng trên thị trường, tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp thông qua việc khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, từ đó góp phần mang lại hiệu quả đầu tư kỳ vọng cho Quỹ.