HOTLINE: 04.3928.8585

QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC ETF

Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund/ ETF), là quỹ chỉ số mô phỏng theo sự biến động của một Chỉ số tham chiếu, như chỉ số chứng khoán. Nhờ đó, Quỹ ETF đem lại lợi suất sinh lời tương tự tỷ suất sinh lời của Chỉ số tham chiếu. Quỹ được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK).

Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục ETF BVFVN DIAMOND

  • Thành lập: 29/06/2023
  • Chỉ số tham chiếu: VNDIAMOND
  • Vốn điều lệ: 51 tỷ đồng tương ứng 51 lô CCQ

Mục tiêu đầu tư: Mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số tham chiếu.