HOTLINE: 04.3928.8585

Lập và quản lý quỹ đầu tư là một trong những hoạt động mang tính “mũi nhọn” của Baoviet Fund. Hướng tới các giá trị lợi nhuận đầu tư tối đa mang lại cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư các nhân và tổ chức trong và ngoài nước, Baoviet Fund có khả năng thiết kế và quản lý các quỹ đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất.

Hiện tại, chúng tôi đang quản lý các quỹ đầu tư sau:

  • Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) >> Xem thêm
  • Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) >> Xem thêm
  • Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) >> Xem thêm
  • Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) >> Xem thêm

Trong thời gian tới, theo điều kiện thị trường, Baoviet Fund sẽ triển khai các sản phẩm quỹ có tính chất đặc thù, phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy các lợi thế kinh doanh, giữ vững vị thế nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp trên thị trường tài chính Việt Nam.

Để nắm rõ hơn về kiến thức về quỹ đầu tư, mời tham khảo thêm.