HOTLINE: 04.3928.8585

Tư vấn đầu tư chứng khoán là dịch vụ được BAOVIET Fund triển khai cho các đối tượng Nhà đầu tư bán chuyên nghiệp/ chuyên nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường, Baoviet Fund sẽ cung cấp cho các Nhà đầu tư các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán có chất lượng cao, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Một số dịch vụ tư vấn chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn lập và quản lý danh mục đầu tư;
  • Tư vấn đầu tư vào một thị trường, ngành, cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường, ngành và các tài sản đầu tư theo yêu cầu của khách hàng;