HOTLINE: 04.3928.8585

Để có được công cụ đầu tư thích hợp, bạn nên trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi sẽ ước lượng và đưa ra một giải pháp phù hợp nhất với bạn.

Thắc mắc 1/4

Tuổi của bạn :

Để có được công cụ đầu tư thích hợp, bạn nên trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi sẽ ước lượng và đưa ra một giải pháp phù hợp nhất với bạn.

CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN :

  • Hiện tại bạn bao nhiêu tuổi: 25
  • Bạn định nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi: 60
  • Thời gian nghỉ hưu của bạn là bao lâu: 25 năm
  • Thu nhập khi nghỉ hưu: 50.000.000 VNĐ/tháng
  • Số tiền tiết kiệm được: 500.000.000 VNĐ
THAY ĐỔI CÂU TRẢ LỜI
Kết quả:

Để đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn cần tích lũy 100.000 trước năm tuổi.

Với số tiền này, bạn sẽ có thu nhập /tháng, cho tới năm tuổi.

(Số tiền này được giả định là sau khi tích lũy đủ sẽ gửi vào ngân hàng và đầu tư với lãi suất bằng với lạm phát là 3%)

Để tích luỹ được số tiền trên, nhà đầu tư có thể đầu tư VNĐ 1 lần vào năm tuổi hoặc đầu tư định kì hàng tháng VNĐ.


Đóng góp ý kiến:

Nhà đầu tư có năm để tích lũy. Trong thời gian tích lũy ban đầu, BVF khuyến nghị phân bổ nhiều vào cổ phiếu nhưng càng sát đến tuổi nghỉ hưu, để đảm bảo danh mục có ít biến động, BVF khuyến nghị phân bổ nhiều vào trái phiếu.

GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ HÀNG NĂM

SỐ DƯ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ

Khuyến cáo: Kết quả này được dự tính bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF). Tất cả các thông tin trong kết quả đã được xem xét cẩn trọng và chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin tham khảo cho người đọc. Thông tin trong bản báo cáo kết quả này được được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này ngoại trừ những thông tin, số liệu của Quỹ do BVF quản lý. Do đó các nội dung này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu đã được cung cấp trên trang chủ liên quan đến quỹ trước khi đưa ra các quyết định đầu tư.