HOTLINE: 04.3928.8585
Thắc mắc 1/5:

DANH MỤC GIẢ ĐỊNH

THAY ĐỔI CÂU HỎI
Kết quả: Tải kết quả

Để chuẩn bị cho [Trả lời câu 1 – bộ Câu hỏi] với số tiền [Trả lời câu 3 – bộ câu hỏi]trong [Trả lời câu 2 – Bộ câu hỏi] năm tới

Nhà đầu tư chỉ cần đầu tư 1 lần số tiền [Số tiền đầu tư 1 lần] hoặc đầu tư hàng tháng [Số tiền đầu tư hàng tháng]

Bảo Việt Fund khuyến nghị danh mục

TĂNG TRƯỞNG VỚI LÃI SUẤT KỲ VỌNG

  • BVPFQuỹ cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 70%
  • BVBFQuỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt 20%
  • BVFEDQuỹ đầu tư năng động Bảo Việt 10%

Khuyến cáo: Kết quả này được dự tính bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF). Tất cả các thông tin trong kết quả đã được xem xét cẩn trọng và chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin tham khảo cho người đọc. Thông tin trong bản báo cáo kết quả này được được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này ngoại trừ những thông tin, số liệu của Quỹ do BVF quản lý. Do đó các nội dung này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu đã được cung cấp trên trang chủ liên quan đến quỹ trước khi đưa ra các quyết định đầu tư.