HOTLINE: 04.3928.8585

Để có được công cụ đầu tư thích hợp, bạn nên trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng tôi sẽ ước lượng và đưa ra một giải pháp phù hợp nhất với bạn.

Thắc mắc 1/6:

DANH MỤC GIẢ ĐỊNH

THAY ĐỔI CÂU TRẢ LỜI
Kết quả: Tải kết quả

Sau năm đầu tư, với lợi suất 11.60% bạn sẽ có 2.268.838.210 VNĐ
Bảo Việt Fund khuyến nghị danh mục

  • BVPFQuỹ cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 70%
  • BVBFQuỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt 20%
  • BVFEDQuỹ đầu tư năng động Bảo Việt 10%

Danh mục khuyến nghị được xây dựng dựa trên khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.
Với đầu tư vào trái phiếu và đầu tư vào cổ phiếu, danh mục sẽ có mức biến động và mức lợi nhuận so với độ rủi ro