HOTLINE: 04.3928.8585

Hướng dẫn đầu tư quỹ mở

Việc đầu tư vào quỹ mở vô cùng đơn giản và nhanh gọn, Nhà đầu tư chỉ cần nắm rõ và thực hiện theo quy trình sau:

Xin vui lòng tải các mẫu phiếu mở tài khoản và giao dịch CCQ tại đây:

https://baovietfund.com.vn/kien-thuc-dau-tu/cac-mau-phieu-giao-dich-s6303

Địa chỉ các Đại lý phân phối của BVF:

https://baovietfund.com.vn/kien-thuc-dau-tu/danh-sach-dai-ly-phan-phoi-va-dia-diem-giao-dich-chung-chi-quy-s7289