HOTLINE: 04.3928.8585
Bao Viet Fund - Triết lý sứ mệnh

Tầm nhìn 2025

Là công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản quản lý và dịch vụ cung cấp, đem lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế.

Sứ mệnh

Là trụ cột của Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt trong hoạt động đầu tư, có khả năng cung cấp cho thị trường các sản phẩm đầu tư có chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế và đồng thời là đối tác tin cậy của nhà đầu tư trong mọi quyết định đầu tư.

Triết lý kinh doanh

  • Khách hàng là trung tâm: BAOVIET Fund luôn nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động, lấy khách hàng là trung tâm và định hướng của mọi hoạt động. Các tài sản đầu tư của khách hàng được quản lý, theo dõi riêng biệt, minh bạch, phù hợp với tính chất nguồn vốn cũng như yêu cầu đầu tư của khách hàng.
     
  • Nhân lực là tài sản quý giá: BAOVIET Fund không ngừng củng cố chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực; cam kết tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của từng cá nhân.