HOTLINE: 04.3928.8585
Bao Viet Fund - ĐỘI NGŨ
 

Ông Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên (Chairman) 

Ông Phạm Ngọc Sơn tốt nghiệp trường Đại học Tài chính Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm về quản lý kinh tế. Ông Phạm Ngọc Sơn đã có 20 năm công tác tại Bảo Việt và giữ các vị trí lãnh đạo trọng yếu như Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An; Phó Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Ông Phạm Ngọc Sơn được chính thức bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Baoviet Fund kể từ tháng 07 năm 2018 và làm việc tại trụ sở chính tại Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên Hội đồng Thành viên

Làm việc tại Bảo Việt từ những năm 1995, Ông Nguyễn Xuân Việt hiện tại đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và gắn bó với Tập đoàn Bảo Việt. Năm 2015, ông chính thức giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ năm 2018 đến nay. Tháng 7 năm 2018, ông Nguyễn Xuân Việt được bổ nhiệm làm Thành viên của Hội đồng Thành viên Baoviet Fund

 

Ông Nguyễn Đình An – Tổng giám đốc (CEO), Thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Đình An được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Baoviet Fund kể từ tháng 07 năm 2018 và làm việc tại Trụ sở chính ở Hà Nội.
Ông An đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vự đầu tư. Ông An tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Kinh tế Tài chính của trường đại học Staffordshire – Vương Quốc Anh và Cử nhân Kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.